Σπονδυλική Στήλη

 

 

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ – ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ DISCOGEL

 

Η δισκοπλαστική με Discogel είναι μια νέα, πρωτοποριακή τεχνική που χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της δισκογενούς όσφυοισχιαλγίας. Δεν πρόκειται για χειρουργική επέμβαση αλλά για έγχυση ειδικού υλικού εντός των προβληματικών μεσοσπονδύλιων δίσκων. Η ασθενής αυτής της περίπτωσης, ετών 48, έπασχε από χρόνιο πόνο στη μέση και στα πόδια με συχνές εξάρσεις πόνου και μουδιασμάτων και στα 2 κάτω άκρα. Ο έλεγχος με Μαγνητική Τομογραφία ανέδειξε δισκοπάθεια και κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων στα διαστήματα μεταξύ του 4ου & 5ου Οσφυϊκού Σπονδύλου (Ο4-Ο5) καθώς και του 5ου Οσφυϊκού και του Ιερού οστού (Ο5-Ι1). Από τις 2 αυτές κήλες η Ο5-Ι1 ασκούσε πίεση στις ρίζες του 5ου οσφυϊκού και του 1ου Ιερού νεύρου και από τις 2 πλευρές.

Δεδομένης της μορφολογία των κηλών αποφασίσθηκε η αντιμετώπισή τους με την τεχνική της Δισκοπλαστικής με Discogel. Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο οι ειδικές βελόνες του σετ της Δισκοπλαστικής εισήλθαν στο κέντρο των δίσκων και ακολούθησε η έγχυση του φαρμακευτικού υλικού. Η αποιδηματική δράση του υλικού οδήγησε σταδιακά στην υποχώρηση των κηλών και τη μείωση της πίεσης στα νεύρα. Τέσσερις εβδομάδες μετά την εφαρμογή της Δισκοπλαστικής η ασθενής είχε πλέον απαλλαγεί από τον πόνο και τα μουδιάσματα στη μέση και τα πόδια.

 


Εικόνα από μαγνητική τομογραφία
προ της Δισκοπλαστικής όπου αναδεικνύεται
η μεγάλη κήλη στο διάστημα Ο5-Ι1.

Εικόνα από μαγνητική τομογραφία μετά
τη Δισκοπλαστική όπου παρατηρείται η
σημαντική μείωση της κήλης του δίσκου
Ο5-Ι1 ο οποίος ασκούσε τα πιεστικά φαινόμενα.

Ακτινοσκοπική εικόνα που δείχνει την
τοποθέτηση των ειδικών βελόνων εγχύσεως
εντός των μεσοσπονδυλίων δίσκων και την
έγχυση του Discogel.

 

 

 

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ – ΔΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ DISCOGEL

 

Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση επιτυχούς Δισκοπλαστικής με Discogel είναι αυτή που ακολουθεί και η οποία αφορούσε νεαρότερη ασθενή μας 32 ετών. Η ασθενής αυτή υπέφερε την τελευταία διετία από έντονη ισχιαλγία του ΑΡ κάτω άκρου, συνιστώμενη κυρίως σε πόνο, μούδιασμα και δυσαισθησίες. Ο έλεγχος με Μαγνητική Τομογραφία αποκάλυψε δισκοπάθεια των δίσκων Ο4-Ο5 & Ο5-Ι1. Μάλιστα ο Ο5-Ι1 μεσοσπονδύλιος δίσκος παρουσίαζε μία τεράστια κήλη η οποία πίεζε το εξερχόμενο 1ο Ιερό νεύρο αριστερά και δημιουργούσε όλη τη δυσάρεστη συμπτωματολογία.

Προχωρήσαμε άμεσα στη διενέργεια Δισκοπλαστικής η οποία αφορούσε τους δίσκους και στα 2 διαστήματα Ο4-Ο5 & Ο5-Ι1. Η ασθενής είχε πολύ καλή ανταπόκριση στην επέμβαση και μετά την 2η εβδομάδα από τις εγχύσεις παρουσίασε αισθητή βελτίωση της κατάστασής της η οποία είχε πλήρως εξομαλυνθεί την 1 μήνα μετά τη Δισκοπλαστική. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά που εντοπίζεται σε Μαγνητική Τομογραφία που έγινε 1 χρόνο μετά και στην οποία η πολύ μεγάλη κήλη στο Ο5-Ι1 έχει ελαχιστοποιηθεί χωρίς να δημιουργεί πλέον πιέσεις στα νεύρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τεχνική της Δισκοπλαστικής μπορεί να εξασφαλίσει πολύ καλά αποτελέσματα αποτρέποντας την αναγκαιότητα βαρύτερου χειρουργείου είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον.

 


Ακτινοσκοπικές εικόνες κατά τη διάρκεια της Δισκοπλαστικής που
δείχνουν την τοποθέτηση των βελόνων έγχυσης στα μεσοσπονδύλια
διαστήματα Ο4-Ο5 & Ο5-Ι1
 

Συγκριτική απεικόνιση Μαγνητικών τομογραφιών
της ασθενούς προ και 1 χρόνο μετά τη
Δισκοπλαστική.

Η εντυπωσιακή απορρόφηση της κήλης του
Ο5-Ι1 δίσκου αποδεικνύει την επιτυχία της
έγχυσης και εξηγεί την εξαφάνιση της επίπονης
συμπτωματολογίας

 

 

 

ΚΗΛΗ ΔΙΣΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ

 

Η τεχνική της Δισκοπλαστικής συνδυάζει αποτελεσματικότητα με ελάχιστη ταλαιπωρία. Ωστόσο δε μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις παρά μόνο σε εκείνες τις δισκοπάθειες που προκαλούν κήλες 1ου βαθμού (ευτυχώς αυτές είναι οι περισσότερες περιπτώσεις). Όταν όμως έχουμε κήλες μεγαλύτερης βαρύτητας (2ου βαθμού και πάνω) που σημαίνει πως ο μεσοσπονδύλιος δίσκος έχει σπάσει, τότε η λύση μπορεί να δοθεί μέσω ενός χειρουργείου ελάχιστης επεμβατικότητας.

Μία τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται εδώ και αφορά άνδρα ασθενή 40 ετών η δουλειά του οποίου περιλαμβάνει ορθοστασία και βάρη. Ο ασθενής ξεκίνησε να έχει συμπτωματολογία οσφυοϊσχιαλγίας με διαξιφιστικούς πόνους στη μέση και στο αριστερό κάτω άκρο. Οι πόνοι ήταν συνεχείς και επίμονοι επί εβδομάδες παρά τις φαρμακευτικές αγωγές και τις φυσικοθεραπείες. Η ένταση του πόνου και της ενόχλησης ήταν τέτοια που ο ασθενής αδυνατούσε να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει για παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η παραπομπή του ασθενούς για Μαγνητική Τομογραφία ανέδειξε μία μεγάλη κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μεταξύ του 5ου Οσφυϊκού σπονδύλου και του Ιερού οστού. Η κήλη ήταν 2ου βαθμού με ρήξη του ινώδους δακτυλίου και έξοδο υλικού από τον πυρήνα του το οποίο δημιουργούσε έντονη πίεση στο 1ο ιερό νεύρο. Με απλά λόγια ο «δίσκος είχε σπάσει».

Ο ασθενής υπεβλήθηκε σε μικροσκοπική δισκεκτομή του Ο5-Ι1 δίσκου. Η επέμβαση εξασφάλισε την απομάκρυνση της κήλης και την στεγανοποίηση του δίσκου ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον πιεστικά φαινόμενα στα νεύρα της περιοχής. Την επομένη ημέρα της επέμβασης ο ασθενή είχε απαλλαγεί πλήρως από τους πόνους του και μπορούσε πλέον να σηκωθεί και να περπατήσει ελεύθερα. Μετά από ένα απαραίτητο πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης μπόρεσε να επιστρέψει και στην υψηλών απαιτήσεων εργασία του. Η διενέργεια νέας Μαγνητικής Τομογραφίας στα πλαίσια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης, ένα έτος μετά το χειρουργείο, επιβεβαίωσε και απεικονιστικά την επιτυχία της επέμβασης.

 


Η Μικροσκοπική Δισκεκτομή διενεργείται μέσω
πολύ μικρής τομής και με τη χρήση μικροσκοπίου.
Η ενόχληση του ασθενούς είναι ελάχιστη χάριν
της μικρής τομής
 

Συγκριτική απεικόνιση Μαγνητικών
τομογραφιών της ασθενούς προ και 1
χρόνο μετά τη Μικροσκοπική Δισκεκτομή.

Η εκτομή της κήλης του δίσκου και
η αποκατάσταση της ανατομίας του δίσκου
εξασφάλισαν την άμεση ανακούφιση του
ασθενούς.

 

 

 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΟΜΣΣ

 

Σε ηλικιωμένους συνήθως ασθενείς η αρθρίτιδα της Σπονδυλικής Στήλης σε συνδυασμό με τις δισκοπάθειες των μεσοσπονδυλίων δίσκων δημιουργούν συνθήκες σπονδυλικής στένωσης, δηλαδή πίεση όχι μόνο πάνω στις ρίζες των νεύρων αλλά και στο νωτιαίο σωλήνα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι ασθενείς αυτοί απαιτούν συνήθως κάποιου είδους χειρουργική αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα.

Μία τέτοια περίπτωση αφορά αυτή την ηλικιωμένη, 80 ετών, ασθενή μας. Η ασθενής αντιμετώπιζε εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια η οποία δημιουργούσε στένωση του σπονδυλικό σωλήνα στο διάστημα Ο4-Ο5 και πίεση στα σπονδυλικά τρήματα στο διάστημα Ο5-Ι1. Ταυτόχρονα και στα πλαίσια της εκφύλισης παρουσίαζε δεξιόκυρτη σκολίωση της Οσφυϊκής Μοίρας.

Δεδομένης της μεγάλης ηλικίας της ασθενούς και της μειωμένης πιθανόν αντοχής στο χειρουργικό στρες μιας ανοιχτής επέμβασης αποφασίστηκε να διενεργηθεί μικρής επεμβατικότητας αποσυμπίεση και σταθεροποίηση των διαστημάτων Ο4-Ι1. Η ασθενής υπεβλήθη σε μερική πεταλεκτομή Ο4-Ο5 και μερική τρηματεκτομή Ο5-Ι1 με τη χρήση μικρών τομών και μικροσκοπίου. Μετά τις αποσυμπιέσεις ακολούθησε σπονδυλοδεσία με βίδες και ράβδους στο διάστημα Ο4-Ι1. Στη λογική της ελάχιστης επεμβατικότητας η σπονδυλοδεσία διενεργήθηκε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, χωρίς μεγάλες ανοιχτές τομές. Όλα τα υλικά της σπονδυλοδεσίας τοποθετήθηκαν μέσα από μικρές τομές και υπό την καθοδήγηση ακτινολογικού μηχανήματος εξασφαλίζοντας ελάχιστη διεγχειρητική αιμορραγία και ταλαιπωρία για την ασθενή. Χάρη στο ελάχιστης επεμβατικότητας χειρουργείο η ασθενής μπόρεσε να κινητοποιηθεί από την επόμενη κιόλας μέρα απαλλαγμένη από τα χρόνια προβλήματα του πόνου στη μέση και τα πόδια.

 

Εκφυλιστική Σπονδυλαρθροπάθεια ΟΜΣΣ προκαλούσα στενώσεις στα διαστήματα Ο4-Ο5 & Ο5-I1.

Μετεγχειρητική εικόνα κατόπιν της αποσυμπίεσης των νωτιαίου
σάκου και των νωτιαίων ριζών και της κλειστής σπονδυλοδεσίας
των διαστημάτων Ο4-Ι1