Ιατρεία

Η λειτουργία των ιατρείων του Δρ. Νικολάου Λασανιάνου αποσκοπεί στην επιτυχή και οριστική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων ή κακώσεων σε ενηλίκους και παιδιά. Ο Νικόλαος Λασανιάνος έχει εκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού στη διάγνωση και αντιμετώπιση Ορθοπεδικών παθήσεων και τραυματολογικών κακώσεων. Στον εξοπλισμένο χώρο των ιατρείων η περίπτωση του κάθε ασθενούς αξιολογείται με τη δέουσα προσοχή, γεγονός που επιτρέπει την σωστή διάγνωση και τον σχεδιασμό της θεραπείας και αποθεραπείας μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Στους ασθενείς οι οποίοι χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης εξηγείται αναλυτικά το είδος της επέμβασης που θα χρειαστεί καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη από αυτή. Τα χειρουργεία του Δρ. Νικολάου Λασανιάνου πραγματοποιούνται στη Βιοκλινική Αθηνών και στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι και το Περιστέρι, των οποίων τόσο οι εγκαταστάσεις, όσο και το προσωπικό, πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές. Η ομαλή αποθεραπεία του ασθενούς εξασφαλίζεται με την εξειδικευμένη βοήθεια συνεργατών φυσικοθεραπευτών - κινησιοθεραπευτών. Η φυσιοθεραπευτική ομάδα, βάσει των ιατρικών οδηγιών, θα σχεδιάσει εξατομικευμένα φυσιοθεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στην περίπτωση κάθε ασθενούς ξεχωριστά.