Αρθροπλαστικές Επεμβάσεις

 

 

ΟΣΤΕΟΕΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΔΕ ΙΣΧΙΟΥ – ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ASI

 

H άρθρωση του Ισχίου αποτελεί (μαζί με την άρθρωση του Γόνατος) το πιο συχνό πεδίο ανάπτυξης εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας. Πρόκειται για μια νόσο κατά την οποία ο προστατευτικός χόνδρος της άρθρωσης καταστρέφεται προκαλώντας τριβή των αρθρικών επιφανειών των οστών και κατά συνέπεια έντονους πόνους και δυσκινησία. Μια τέτοια περίπτωση βαριάς εκφυλιστικής αρθρίτιδα του ΔΕ Ισχίου παρουσιάστηκε σε ασθενή μας 73 ετών. Η αρθρίτιδα της ασθενούς ήταν τόσο προχωρημένη ώστε να δημιουργεί διαξιφιστικούς πόνους κατά την όρθια στάση και τη βάδιση σε βαθμό που να εμποδίζει πλέον την ασθενή να αυτοεξυπηρετηθεί.

 

 

Η αρθρίτιδα αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με τη διενέργεια Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου ASI ελάχιστης επεμβατικότητας με πρόσθια μικρή τομή. Η ελάχιστα τραυματική τεχνική επέτρεψε την ανώδυνη και πολύ γρήγορη κινητοποίηση της ασθενούς η οποία μπορούσε να περπατήσει από την επόμενη του χειρουργείου και να απαλλαγεί πλήρως από τον περιπατητήρα τύπου «Π» πριν την συμπλήρωση 2 εβδομάδων από το χειρουργείο. Η επέμβαση εξασφάλισε στην ουσία ένα καινούργιο ισχίο στην ασθενή η οποία σε διάστημα 3 εβδομάδων είχε επανέλθει σε όλες τις καθημερινές τις δραστηριότητες απαλλαγμένη πλήρως από τον πόνο και τη δυσκινησία.

 

 
 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ & ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΣΧΙΩΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ASI

 

Η πολύ μικρή επεμβατικότητα, η μηδαμινή κακοποίηση των μαλακών μορίων της περιοχής του Ισχίου και η ελάχιστη απώλεια αίματος που επιτυγχάνονται με την Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου ASI έχει επιτρέψει τη διενέργεια επεμβάσεων οι οποίες θεωρούνταν απαγορευτικές λίγα χρόνια πριν. Έτσι είναι δυνατόν πλέον να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα Ολικές Αρθροπλαστικές ισχίου και στα 2 Ισχία. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο ασθενής που ταλαιπωρείται από αρθρίτιδα και στα 2 Ισχία μπορεί σε ένα χειρουργικό χρόνο να επιλύσει συνολικά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και η γρήγορη κινητοποίηση μετά το χειρουργείο παραμένει εξασφαλισμένη. Μία τέτοια περίπτωση είναι της ασθενούς της οποίας οι ακτινογραφίες παρατίθενται. Επί 5 χρόνια οι πόνοι στα ισχία της επηρέαζαν δραστικά την καθημερινότητά της περιορίζοντας σχεδόν πλήρως την κινητικότητά της. Η ταυτόχρονη αρθροπλαστική και των 2 Ισχίων με τη μέθοδο ASI εξασφάλισε μια νέα ποιότητα ζωής για την ασθενή η οποία απέφυγε την ταλαιπωρία 2 ξεχωριστών χειρουργείων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ασθενής παρέμεινε στο νοσοκομείο για όσο διάστημα θα έμενε αν είχε απλώς χειρουργήσει το ένα ισχίο ενώ από την επόμενη του χειρουργείου ήταν σε θέση να κινητοποιηθεί με σχετική άνεση.

 

 
 

ΥΨΗΛΟ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ – ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

 

Οι αρθροπλαστικές επεμβάσεις του ισχίου δε χρησιμοποιούνται μόνο σε ηλικιωμένους ασθενείς για να αποκαταστήσουν μια φθαρμένη άρθρωση. Νεότεροι ασθενείς με εκ γενετής δυσπλαστικά ισχία μπορούν να επωφεληθούν από αυτού του είδους τις επεμβάσεις αποκτώντας πραγματικά μία καινούργια ζωή. Μία τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται σε αυτό το περιστατικό το οποίο αφορά νεαρή γυναίκα 28 ετών ή οποία γεννήθηκε με σημαντική δυσπλασία στο ΔΕ ισχίο. Με την πρόοδο των ετών η δυσπλασία εξελίχθηκε σε υψηλό συγγενές εξάρθρημα του ΔΕ Ισχίου και μία σχεδόν ανύπαρκτη κεφαλή του δεξιού μηριαίου με αποτέλεσμα το δεξιό πόδι να είναι κοντύτερο κατά 6 εκατοστά. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε πολύ μεγάλη δυσκολία στη βάδιση και έντονο πόνο σε βαθμό που καθιστούσε την καθημερινότητα της ασθενούς βασανιστική και την κοινωνική της ζωή πρακτικά ανύπαρκτη.

 

 

Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προϋπέθετε τη διενέργεια μιας μεγάλης βαρύτητας και λεπτότητας επέμβαση. Η ασθενής υπεβλήθη σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με διατομή και επανατοποθέτηση του μείζονος τροχαντήρα. Η επιτυχής επέμβαση αποκατέστησε την ανισοσκελία των 2 κάτω άκρων ενώ εκμηδένισε τον πόνο της ασθενής η οποία πλέον απέκτησε μια νέα και λειτουργική άρθρωση. Η ασθενής έχει πλέον μία ανώδυνη καθημερινότητα με φυσιολογική βάδιση και μπορεί να ονειρεύεται τη ζωή της από μία εντελώς καινούργια οπτική.

 
 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ

 

Μία άλλη χρησιμότητα των αρθροπλαστικών επεμβάσεων του Ισχίου είναι η διόρθωση προηγούμενων χειρουργικών αποτυχιών. Μία τέτοια περίπτωση αφορά αυτή την ασθενή ή οποία είχε υποστεί κάταγμα του δεξιού ισχίου (1) για το οποίο είχε υποβληθεί σε εσωτερική οστεοσύνθεση με την συνδυασμένη χρήση πλάκας και κοχλιών (2). Δυστυχώς κατά την έναρξη της κινητοποίησης της ασθενούς παρουσιάστηκε μετατόπιση των υλικών της οστεοσύνθεσης που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της κεφαλής του μηριαίο οστού (cut-out) (3) και την εγκατάσταση εκ νέου πολύ έντονου πόνου και αδυναμίας κίνησης. Η ακτινολογική υποψία επιβεβαιώθηκε και με αξονική τομογραφία (4). Η οριστική λύση στο πρόβλημα της αστοχίας της οστεοσύνθεσης δόθηκε με την αφαίρεση των υλικών (πλάκα και κοχλίες) και τη διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου (5) η οποία επέτρεψε στην ασθενή να έχει μία καινούργια άρθρωση χωρίς πόνο και δυσκινησία. Η αρθροπλαστική επέμβαση διευκόλυνε την άμεση κινητοποίηση της ασθενούς προλαβαίνοντας τη μυϊκή ατροφία του Ισχίου και των κάτω άκρων γενικότερα.

 

 
 

ΟΣΤΕΟΕΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΡ ΓΟΝΑΤΟΣ – ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ MIS

 

Όπως συμβαίνει και με την άρθρωση του ισχίου, η άρθρωση του γόνατος αποτελεί συχνό στόχο της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας. Το πόσο προχωρημένη είναι η αρθρίτιδα ελέγχεται με την κλινική εξέταση του ασθενούς, τη λήψη ενός ολοκληρωμένου ιστορικού και τον ακτινολογικό έλεγχο. Οι ακτινογραφίες των γονάτων για την εκτίμηση της αρθρίτιδας θα πρέπει να γίνονται συγκριτικά και στα 2 γόνατα και πάντα σε όρθια θέση για να εκτιμάται η κατάσταση της άρθρωσης υπό το βάρος του σώματος. Στην ασθενή μας που παρουσιάζεται εδώ ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε προχωρημένη αρθρίτιδα και στα 2 γόνατα γεγονός που γίνεται αντιληπτό τόσο από την στένωση στο έσω τμήμα της άρθρωσης, όσο και από την αλλαγή του άξονα (τα γόνατα έχουν αρχίσει να στραβώνουν προς τα μέσα). Η βαρύτητα της αρθρίτιδας είχε επιδεινωθεί τόσο την τελευταία διετία ώστε η ασθενής δυσκολευόταν να κινητοποιηθεί για τις καθημερινές της δραστηριότητες. Παρ’ ότι ακτινολογικά η αρθρίτιδα ήταν παρόμοια και στα 2 γόνατα ή ασθενής πονούσε κυρίως στο αριστερό και για αυτό ήταν και το πρώτο για το οποίο αποφασίστηκε να γίνει αρθροπλαστική.

 

 

Έγινε Αρθροπλαστική Γόνατος ελάχιστη επεμβατικότητας MIS (Minimal Invasive Surgery) δηλαδή επέμβαση με πολύ μικρή τομή που διατηρεί τον Τετρακέφαλο μυ και σέβεται τα μαλακά μόρια της άρθρωσης. Η τεχνική αυτή εξασφάλισε στην ασθενή μας ένα σχετικά αναίμακτο χειρουργείο (δε χρειάστηκε μετάγγιση μετεγχειρητικά) και πολύ γρήγορη κινητοποίηση από την επόμενη κιόλας μέρα του χειρουργείου.