Nikolaos Lasanianos

Nikos Lasanianos MD, PhD, MSc

Nikos Lasanianos është Kirurg Ortoped Traumatolog. Është diplomuar për mjekësi në Universitetin e Janinës. Përfundoi specializimin 6-vjeçar në Klinikën Α’ Ortopedike të Spitalit Evangjelismos, ku më vonë punoi si Përgjegjës B’. Përveç Kirurgjisë Ortopedike -Traumatologjisë dhe Ortopedisë së ftohtë është trajnuar në fushën e Mikrokirurgjisë dhe të Sëmundjeve të dorës, si dhe në fushën e Ortopedisë Pediatrike. Është rikualifikuar në Klinikën Universitare të Kirurgjisë Ortopedike & Traumatologjisë të Universitetit Leeds të Britanisë së Madhe ku ka punuar si Specialist Registrar dhe është akoma bashkëpunëtor shkencor i saj. Ka qenë instruktor në laboratorin eksperimental të Mikrokirurgjisë në Spitalin Evangjelismos. Ka publikuar 13 artikuj në revista shkencore greke dhe 37 artikuj në revista shkencore ndërkombëtare. Ka prezantuar 134 tema në Konferenca greke ose Ndërkombëtare rreth Ortopedisë, Traumatologjisë, Kirurgjisë Plastike dhe Radiologjisë.

Teknika kirurgjikale & Kushtet

Iskium

Artroplastikë Totale e Iskium me Ndërhyrje Minimale
Rishqyrtim Artroplasik i Iskium
Artroplastikë Gjysmëtotale e Iskium
Artroskopia e Iskium
Rod Intramedular i Iskium

Gjuri

Artroplastikë Totale e Gjurit
Rishqyrtim i Artroplastikës së Gjurit
Artroskopi Gjuri
Traumatologjia e Artikulacionit të Gjurit

Shtylla Kurrizore

Diskoplasikë e Qafës
Diskoplastikë e Mesit
Cifoplastikë
Diskektomi Endoskopike
Fuzion

Gjymtyrët e sipërme

Artroskopi Shpatulle
Neurite Ulnare
Epikondilitë
Gangël e kyçit të dorës
Sindromë e Tunelit Karpal

Follow Us

Media

Press

Shkrimi Puna

syggrafiko-ergo

 • aofoundation
 • eexot
 • gmc-uk
 • isathens
 • leedsth
 • University of Leeds
 • otchellas
 • US National Library of Medicine National Institutes of Health
Search database
Search term
Clear input

  RSS feed icon