Klinika Private

Funksionimi i klinikës private synon në trajtimin e suksesshëm dhe definitiv të sëmundjeve ose dëmtimeve ortopedike për të rriturit dhe fëmijët. Nikolaos Lasanianos është trajnuar në qendra të njohura jashtë shtetit dhe në Greqi në diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve ortopedike dhe dëmtimeve traumatologjike. Në ambientin e pajisur të klinikës rasti i çdo pacienti vlerësohet me kujdesin e duhur, fakt që lejon diagnozën e saktë dhe planifikimin e terapisë dhe të rehabilitimit nëpërmjet një programi të integruar. Pacientët të cilët nevojiten trajtim kirurgjikal u shpjegohet në mënyrë analitike lloji i operacionit që duhet kryer si dhe përfitimet e pritura nga ai. Operacionet e mjekut Nikolaos Lasanianos kryhen në spitalin «Erikos Ntinan», në të cilin si instalimet, ashtu dhe personeli përmbushin standardet më të larta. Shërimi gradual i pacientit sigurohet me ndihmën e specializuar të bashkëpunëtorëve fizioterapistë – kinesiologë. Grupi i fizioterapistëve, në bazë të udhëzimeve mjekësore, do të hartojë programe individuale fizioterapie të bazuara në çdo rast induvidual të pacientit.

Klinika private ndodhet në pozicion qendror në Neo Heraklion dhe është 100 metra nga stacioni hekurudhor i Neo Heraklion. Gjithashtu ka edhe vend parkimi në adresën e klinikës.