Curriculum Vitae

Nikos Lasanianos është Kirurg Ortoped Traumatolog. Është diplomuar për mjekësi në Universitetin e Janinës. Përfundoi specializimin 6-vjeçar në Klinikën Α’ Ortopedike të Spitalit Evangjelismos, ku më vonë punoi si Përgjegjës B’. Përveç Kirurgjisë Ortopedike -Traumatologjisë dhe Ortopedisë së ftohtë është trajnuar në fushën e Mikrokirurgjisë dhe të Sëmundjeve të dorës, si dhe në fushën e Ortopedisë Pediatrike. Është rikualifikuar në Klinikën Universitare të Kirurgjisë Ortopedike & Traumatologjisë të Universitetit Leeds të Britanisë së Madhe ku ka punuar si Specialist Registrar dhe është akoma bashkëpunëtor shkencor i saj. Ka qenë instruktor në laboratorin eksperimental të Mikrokirurgjisë në Spitalin Evangjelismos. Ka publikuar 13 artikuj në revista shkencore greke dhe 37 artikuj në revista shkencore ndërkombëtare. Ka prezantuar 134 tema në Konferenca greke ose Ndërkombëtare rreth Ortopedisë, Traumatologjisë, Kirurgjisë Plastike dhe Radiologjisë.

Përvoja në punë & Arsimimi

Përvoja në punë:

- Specialist Registrar në Klinikën Universitare të Kirurgjisë Ortopedike & Traumatologjisë në Universitetin Leeds të Britanisë së Madhe

- Përgjegjës Β’ në Klinikën Α’ Ortopedike të Spitalit «Evangjelismos».

Trajnime:

Ka marrë pjesë në 51 Konferenca - Seminare greke dhe ndërkombëtare si praktikant, si dhe ka marrë pjesë në 8 Konferenca - Seminare si trajnues.

Specializimi:

- Klinika A’ Ortopedike në Spitalin e Përgjithshëm të Athinës «Evangjelismos»
- Klinika e Mikrokirurgjisë dhe e Duarve në Spitalin e Përgjithshëm të Athinës «KAT»
- Klinika A’ Ortopedike – Pediatrike në Spitalin e Fëmijëve «P & A Kiriakou»

Studime:

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit të Janinë

 

Posti aktual

- Përgjegjës në Klinikën Private «Ygeia»

- Bashkëpunëtor i Spitalit «Erikos Ntinan»

- Anëtar i Organizatave Mjekësore:

 • Shoqata Mjekësore e Athinës (2000)
 • Shoqëria Greke e Artroskopisë (2007)
 • General Medical Council në Britaninë e Madhe (2008)
 • Osteosynthesis & Trauma Care Hellas (2010)
 • AO Research Review Commission (2010)
 • Shoqëria Greke e Kirurgjisë Ortopedike dhe Traumatologjisë (2011)
 • Dega e Rodeve Intramedulare e ΕΕΧΟΤ (2012)
 • International Dictionary of Professionals (2012 Ed.) e American Biographical Institute

Tema e doktoraturës

“Studim krahasues biomekanikal i sistemeve të rodit intramedular dhe osteosintezës së brendshme me pllaka dhe vida për fraktura intraartikulare të metafizës tibiale proksimale.”

Diplomë Pasuniveritare

Sëmundje Metabolike të Kockave - “Zbatimi i rodit intramedular në pacientë me osteoporozë. Teknika ndryshimi dhe karakteristika biomekanikale.”

Publikime Ndërkombëtare

 1. Οccult acetabulum fracture. A case report. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Mouzopoulos D, Tzurbakis M, Georgilas I. Emerg Radiol. 2008 Nov;15(6):437-9
 2. Acute renal failure due to rhabdomyolysis after proximal humerus fracture associated with axillary artery rupture. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, D.Mouzopoulos, G.Batanis, M.Tzurmbakis, I.Georgilas. Int Urol Nephrol. 2008;40(3):855-8
 3. The use of Freeze-Dried cancellous allograft in the management of depressed tibial plateau fractures. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos, C.Garnavos. Injury. 2008 Oct;39(10):1106-12
 4. An unusual case of elbow dislocation. N.Lasanianos, C.Garnavos. Orthopedics. 2008 Aug;31(8):806
 5. Axillary artery injury associated with proximal humerus fractures. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, D.Μouzopoulos, M.Tzourbakis, I.Georgilas. Vasa. 2008 Aug;37(3):274-7
 6. An undiagnosed bilateral anterior shoulder dislocation after a seizure: a case report. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos. Cases J. 2008 Nov 21;1(1):342
 7. Hip screw lateral migration with no cut-out or non-union implication: a case report. N.Lasanianos, G.Mouzopoulos, I.Georgilas. Cases Journal 2009, 2:6419
 8. A new modular nail for the diaphyseal fractures of the humerus. C.Garnavos, N.Lasanianos, N.Kanakaris, C.Arnaoutoglou, V.Papathanasopoulou, T Xenakis. Injury 2009 Jun;40 (6):604-10.
 9. Peroneus longus acute calcific tendinitis: a case report. G.Mouzopoulos, N.Lasanianos, G.Nikolaras, M.Tzourbakis. Cases Journal 2009, 2:7453
 10. An Occult Acetabular Fracture Preceding a Femoral Neck Fracture. N.Lasanianos, N.Kanakaris, PV.Giannoudis. Orthopedics. 2009 Aug;32(8):806
 11. Application of BMP-7 to femoral non-unions: A 4-year old multicenter experience. N.K.Kanakaris, N.Lasanianos, GM.Calori, R.Verdonk, T.J.Blokhuis, P.Cherubino, P.De Biase, P.V.Giannoudis. Injury 40 Suppl 3: S54-S61 Dec
 12. Fascia iliaca block prophylaxis for hip fracture patients at risk for delirium. A randomized placebo-controlled study. G.Mouzopoulos, G.Vasiliadis, N.Lasanianos, G.Nikolaras, E.Morakis, M.Kaminaris. J Orthop Traumatol. 2009 Aug 19
 13. Intramedullary Nailing as a 'Second Hit' Phenomenon in Experimental Research: Lessons Learned and Future Directions. N.Lasanianos, N.Kanakaris, P.V.Giannoudis. Clin Orthop Relat Res. 2010 Sep;468(9):2514-29. Epub 2009 Dec 10. Review.
 14. A humeral shaft fracture complicated with anterior shoulder dislocation in a young male treated with modified Intramedullary nailing prior to reduction: a case report. K.Kazakos, S.Paraschou, NG.Lasanianos, D.Verettas, DN.Lyras. Cases Journal 2009, 2:9075
 15. Intramedullary nailing of combined / extended fractures of the humeral head and shaft. C.Garnavos, N.Lasanianos. J Orthop Trauma. 2010 Apr;24(4):199-206
 16. Deep wound infection after a trochanteric fracture internal fixation presenting with hip dislocation: a case report. Tzurbakis M, Morakis E, Mouzopoulos G, Lasanianos N, Georgilas I. Cases J. 2010 Jan 12;3(1):19.
 17. Current management of long bone large segmental defects. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Harris N, Giannoudis PV. Orthopaedics and Trauma. April 2010 24;2 p.149-163
 18. Ipsilateral floating second metatarsal and ankle fracture dislocation: complications and outcome of a rare type of injury. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Harris N, Giannoudis PV. Orthopedics. 2010 May 12;33(5).
 19. Early mobilization after uncomplicated medial Subtalar Dislocation provides successful functional results. Lasanianos N, Lyras DN, Mouzopoulos G, Tsutseos N, Garnavos C. J Orthop Traumatol. 2011 Feb 10.
 20. Second hit phenomenon: Existing evidence of clinical implications. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Dimitriou R, Pape HC, Giannoudis PV. Injury. 2011 Apr 1.
 21. The management of complex fractures of the proximal tibia with minimal intra-articular impaction in fragility patients using intramedullary nailing and compression bolts. Garnavos C, Lasanianos NG. Injury. 2011 Apr 12.
 22. Compartment syndrome following lower limb arthroplasty: a review. Lasanianos NG, Kanakaris NK, Roberts CS, Giannoudis PV. Open Orthop J. 2011;5:181-92. Epub 2011 May 18.
 23. Proximal tibia fractures and intramedullary nailing: The impact of nail trajectory to varus/valgus deformity. Garnavos C, Lasanianos N. Injury. 2011 Jun 3.
 24. Spontaneously Healed Pathologic Fracture over a Critical-Size Calcaneal Cyst. Nikolaos G. Lasanianos, Ioannis Spanos, Aggeliki Papaioannou, and Elisavet Paneri. Case Reports in Medicine, vol. 2011, Article ID 861094, 2011.
 25. Retrograde nailing and compression bolts in the treatment of type C distal femoral fractures. Garnavos C, Lygdas P, Lasanianos NG. Injury. 2012 Apr 23.
 26. Easy to remember and use: A new classification system for long bone fractures supplementing the AO/OTA classification. C.Garnavos, NK.Kanakaris, NG. Lasanianos, P.Tzortzi, RM.West. Orthopedics. 2012.
 27. A comparative biomechanical study for complex tibial plateau fractures: Nailing and compression bolts versus modern and traditional plating. Lasanianos NG, Garnavos C, Magnisalis E, Kourkoulis S, Babis GC. Injury. 2013 Apr 16. doi:pii: S0020-1383(13)00134-4. 10.1016/j.injury.2013.03.013
 28. How surgeons make decisions when the evidence is inconclusive. Hageman MG, Guitton TG, Ring D; Science of Variation Group. J Hand Surg Am. 2013 Jun;38(6):1202-8. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.02.032. Epub 2013 May 4.
 29. Online Studies on Variation in Orthopedic Surgery: Computed Tomography in MPEG4 Versus DICOM Format. Mellema JJ, Mallee WH, Guitton TG, van Dijk CN, Ring D, Doornberg JN; Science of Variation Group & Traumaplatform Study Collaborative.J Digit Imaging. 2017 Oct;30(5):547-554. doi: 10.1007/s10278-016-9939-0.
 30. Interpretation of Post-operative Distal Humerus Radiographs After Internal Fixation: Prediction of Later Loss of Fixation.Claessen FMAP, Stoop N, Doornberg JN, Guitton TG, van den Bekerom MPJ, Ring D; Science of Variation Group.J Hand Surg Am. 2016 Oct;41(10):e337-e341. doi: 10.1016/j.jhsa.2016.07.094. Epub 2016 Aug 10.
 31.  Tibial Plateau Fracture Characteristics: Reliability and Diagnostic Accuracy. Mellema JJ, Doornberg JN, Molenaars RJ, Ring D, Kloen P; Traumaplatform Study Collaborative & Science of Variation Group.J Orthop Trauma. 2016 May;30(5):e144-51. doi: 10.1097/BOT.0000000000000511. Erratum in: J Orthop Trauma. 2016 Nov;30(11):e376.
 32.  Interobserver reliability of the Schatzker and Luo classification systems for tibial plateau fractures. Mellema JJ, Doornberg JN, Molenaars RJ, Ring D, Kloen P; Traumaplatform Study Collaborative & Science of Variation Group. Injury. 2016 Apr;47(4):944-9. doi: 10.1016/j.injury.2015.12.022. Epub 2016 Jan 2.
 33.  Biomechanical studies: science (f)or common sense? Mellema JJ, Doornberg JN, Guitton TG, Ring D; Science of Variation Group. Injury. 2014 Dec;45(12):2035-9. doi: 10.1016/j.injury.2014.09.014. Epub 2014 Sep 28.

Artikujt e mësipërm kanë 130 referenca (janar 2013) në bibliografinë ndërkombëtare si dhe materiali i tyre është përdorur për të shkruar një numër përkatës studimesh shkencore në mbarë botën.

Publikime Ndërkombëtare temash studimore supplements

 1. Factors influencing pressure ulcers in patients after hip fracture. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Nikolaras G, Morakis M, Kaminaris M, Georgilas I. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:97.
 2. Hip abductor tendinitis in footballers after ACL reconstruction. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Mouzopoulos D, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:98.
 3. CPK levels resemplence in patients who have experienced heavy heart attack and hip fracture surgery. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:101.
 4. High lumbago combined with antalgic scoliosis in children. Aneurysmatic cyst of the sacral bone as a cause for it. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Morakis M, Nikolaras G, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:103.
 5. Intramedullary nailing of the shafts of both femurs and tibias. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Kouloumentas P, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:108
 6. Traumatic anterior shoulder dislocation with concomitant both tuberosities fractured and axillary nerve paresis. Difficulties to retain reduction. Mouzopoulos G, Lasanianos N, Mouzopoulos D, Nikolaras G, Morakis M, Tzurbakis M. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109
 7. A spiral tibial fracture combined with a hidden posterior malleolus fracture. Preoperative planning and intraoperative alterations. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Nikolaras G, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109.
 8. Treatment of the femur periprosthetic fractures with Dall-Miles plate. Lasanianos N, Mouzopoulos G, Morakis M, Garnavos C. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2007;(8)S1:109.
 9. The use of condylar bolts and intramedullary nailing in the treatment of intra-articular proximal tibial fractures. Lasanianos N, C.Kokoroghiannis, C.Garnavos. Injury Vol 40 Supp 2 Sept 2009 Page S14-S15
 10. Biological enhancement of aseptic femoral non-unions with BMP7: A multicenter experience NK.Kanakaris, GM.Calori, Lasanianos N, R.Verdonk, P.Cherubino, TJ.Blokhuis, P.DeBiase, and PV.Giannoudis. J Bone Joint Surg Br 2011;93-B 355-356
 11. Intramedullary nailing of combined / extended fractures of the humeral head and shaft. C.Garnavos, Lasanianos N, V.Lakka, M.Morakis, G.Sinnis, and K.Papagiannakos. J Bone Joint Surg Br 2011;93-B 364

Kumtesa në konferenca shkencore ndërkombëtare

 • Inchiodatura intramidollare nelle fratture della diafisi in ambedue gli arti inferiori (sia femore che tibia).
  11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy
 • Fratture spiroidali della tibia combinate con fratture non evidenti del malleolo posteriore. Plano preoperativo e alterazioni intraoperative. 11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy
 • Trattamento delle fratture periprostetiche femorali con dall-miles interna fissazione.
  11-15 Νovembre 2007: 92° Congresso Nazionale S.I.O.T, Bologna – Italy
 • Missed injuries in orthopaedic emergency rooms. What is to blame? 29 May – 1 June 2008: 9th EFORT Congress, Nice – France
 • Intramedullary nailing of the femur by closed and open technique. A comparative study. 29 May – 1 June 2008: 9th EFORT Congress, Nice – France
 • A prospective comparative study of early and late mobilization after simple elbow dislocation. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium
 • A randomised prospective comparative study of Milch vs Kocher technique for the reduction of anterior shoulder dislocation. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium
 • A pathological fracture of the humerus as first sign of plasma cell mylloma. Operative treatment using bone allograft instead of cement. 17 - 20 September 2008: 21st Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Brugges – Belgium
 • The use of the condylar bolts in the osteosynthesis of intra-articular fractures around the knee. 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria
 • Intramedullary nailing for extra-articular and selected intra-articular distal tibial metaphyseal fractures: fixation enhancement with blocking screws. 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria
 • Subtalar dislocation: review of 5 cases at mean 3 years follow-up. The outcomes of early mobilization. 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria
 • Could the reduction of anterior shoulder dislocation become less painful and drug sedation dependant? 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria
 • Simple elbow dislocation reduced successfully. And now what? 29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2009: 10th EFORT Congress, Vienna – Austria
 • Intramedullary Nailing of Combined / Extended Fractures of the Humeral Head and Shaft. 10 - 11 Σεπτεμβρίου 2009: Gerhard Kuntscher society meeting, Leeds – UK
 • The Use of Condylar Bolts And Intramedullary Nailing in the Treatment Of Intra-Articular Proximal Tibial Fractures. 10 - 11 Σεπτεμβρίου 2009: Gerhard Kuntscher society meeting, Leeds – UK
 • The dilemma after reduction of simple elbow dislocations. To move fast or late? 15 – 18 September 2009: British Orthopaedic Association Annual Congress, Manchester – UK
 • The reduction of anterior shoulder dislocations - a quest for less painful and drug dependant procedures. 15 – 18 September 2009: British Orthopaedic Association Annual Congress, Manchester – UK
 • Reduction techniques for anterior dislocation of the shoulder, revisited: modified Milch versus Kocher. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain
 • The full circle: primary closure of open fracture wounds. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain
 • Simple elbow dislocations. The ongoing quest for post reduction functionality. 2 - 5 Ιουνίου 2010: 11th EFORT Congress, Madrid – Spain
 • Compression bolts at the distal side of the knee Gerhard Kuntscher society 2011 Annual Meeting, Thessaloniki-Greece
 • Intramedullary nailing and compression bolts in the management of type C distal femoral fractures Gerhard Kuntscher society 2011 Annual Meeting, Thessaloniki-Greece

 

Pjesëmarrje në Seminare Ndërkombëtare

 • 2006 1st Annual Seminar for Distal Radius Fractures Trimed bioskills workshop on Internal Fixation of Distal Radius Fractures
 • 2007 Οrthofix Course & Workshop of Internal and/or External Fixation, Orthofix Company, Verona– Italy.
 • 2008 International Trauma Symposium, Barcelona-Spain.
 • 2008 Master Class on Long Bone Non-Unions: Current aspects of management, Leeds - UK.
 • 2009 Osteosynthesis & Trauma care seminar “Principles of Clinical Research”, Athens - Greece.
 • 2009 AO Principles in Operative Fracture Management Course for Surgeons, Leeds - UK.
 • 2009 2nd Master Class of Long Bone Nοn-Unions: Current Aspects of Management, Leeds - UK.
 • 2010 Αdvanced Trauma Life Support Course of American College of Surgeons
 • 2010 2nd International Symposium of Complex Upper Extremity Trauma Course. OTC Hellas, Athens - Greece.
 • 2011 OTC Advanced Course on Fragility Fractures, Gothenburg - Sweeden.
 • 2011 AO Advances in Operative Fracture Management Course for Surgeons, Leeds - UK.

 

Recensues (Reviewer) i revistave shkencore ndërkombëtare dhe organizatave

 • Reviewer i aplikimeve për bursë të ΑΟ Foundation (AO Research Review Commission)
 • Reviewer i revistës ndërkombëtare (Medline indexed) “Emergency Radiology”
 • Reviewer i revistës ndërkombëtare (Medline indexed) “Journal of Orthopaedics & Traumatology”
 • Reviewer i revistës ndërkombëtare (Medline indexed) «The Open Orthopaedics Journal”