Σπονδυλοδεσία

Η Σπονδυλοδεσία αποτελεί χειρουργική επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται η συνένωση δύο η περισσότερων σπονδύλων μεταξύ τους και η λειτουργία τους σαν ένα σώμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο καταργείται η κίνηση μεταξύ των σπονδύλων στους οποίους εντοπίζονται οι ενοχοποιητικές βλάβες μ’ αποτέλεσμα την εξαφάνιση του πόνου και της εξελισσόμενης παραμόρφωσης σε τμήματα της σπονδυλικής στήλης.

Κατά τη διενέργεια σπονδυλοδεσίας, δύο η περισσότερα επίπεδα (σπόνδυλοι) της σπονδυλικής στήλης συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση κατάλληλων υλικών οστεοσυνθεσης (πλάκες, ράβδοι, βίδες) ενώ τα μεταξύ των σπονδύλων τμήματα καταργούνται με την τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από αδρανή μέταλλα ή πολυμερή τα οποία είναι πλήρως βιοσυμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να έχουν ληφθεί από τον ίδιο ασθενή (αυτομοσχεύματα) ή να συνιστούν αποτέλεσμα κατάλληλης επεξεργασίας (συνθετικά ή μη αλλομοσχεύματα) προερχόμενα από άλλους οργανισμούς.

Η σπονδυλοδεσία έχει ευρεία εφαρμογή σε διάφορες παθήσεις ή κακώσεις της σπονδυλικής στήλης με κυριότερες τις εξής:

  • Ασταθή κατάγματα της Σπονδυλικής Στήλης.
  • Οσφυαλγία ή Ισχιαλγία λόγω δισκοπάθειας (μεγάλη κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου).
  • Σπονδυλολίσθηση της Σπονδυλικής Στήλης (μετακίνηση σπονδύλων).
  • Προχωρημένη Σπονδυλαρθροπάθεια (λόγω λχ Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας).
  • Αντιμετώπιση όγκων της Σπονδυλικής Στήλης.
  • Πιεστικά φαινόμενα στο Νωτιαίο Μυελό (Μυελοπάθεια).
  • Κυφωτικές ή Σκολιωτικές παραμορφώσεις.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σπονδυλοδεσίας (Πρόσθια, Οπίσθια, Διασωματική) καθώς και συνδυασμοί αυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο χειρουργός σας αφού σας εξετάσει και κρίνει πως είστε ασθενής υποψήφιος για σπονδυλοδεσία θα σας εξηγήσει αναλυτικά το είδος της σπονδυλοδεσίας που θα ήταν καταλληλότερο για την περίπτωσή σας.