Κυφοπλαστική

H Κυφοπλαστική αποτελεί σύγχρονη και αναίμακτη μέθοδο αντιμετώπισης της συμπιεστικών καταγμάτων των σπονδύλων. Τα συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων οφείλονται κυρίως είτε στην οστεοπόρωση είτε σε μεταστάσεις λόγω κάποιας κακοήθειας. Τα κατάγματα αυτού του είδους μπορεί να είναι πολύ επίπονα ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στη δομή της σπονδυλικής στήλης (λχ κύφωση) δυσχεραίνοντας την ποιότητα ζωής του συνήθως ηλικιωμένου ασθενούς. Η κυφοπλαστική αποτελεί επέμβαση εκλογής τόσο για την καταπολέμηση του έντονου πόνου όσο και για την αποκατάσταση του ύψους του συμπιεσμένου σπονδύλου και τη σωστή δομή και θέση όλης της σπονδυλικής στήλης.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται διαδερμική πρόσβαση εντός του σπονδυλικού σώματος υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση. Ο ασθενής δε χρειάζεται να πάρει γενική αναισθησία καθώς αρκεί η τοπική αναισθησία για την είσοδο των λεπτών βελόνων που χρησιμοποιούνται κατά την επέμβαση. Κατόπιν της διαδερμικής διάνοιξης της οδού πρόσβασης, εισάγεται ένα μικρό οστεοτρύπανο που δημιουργεί ένα κανάλι για την πρόσβαση στο κέντρο του σπονδύλου. Ακολουθεί η εισαγωγή και το φούσκωμα εντός του σπονδυλικού σώματος ενός ειδικού μικρού μπαλονιού. Στον προσχηματισμένο χώρο εγχέεται μέσω των αυλοφόρων βελόνων ημίρρευστο χημικό τσιμέντο το οποίο σύντομα στερεοποιείται και σταθεροποιεί τον σπόνδυλο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάκτηση του ύψους του σπονδύλου και η διόρθωση τυχόν υπάρχουσας κυφωτικής παραμόρφωσης και απομακρύνεται το ενδεχόμενο ανάγκης για υψηλότερης βαρύτητας επέμβαση στο μέλλον (Σπονδυλοδεσία).

Ο ασθενής δύναται να σηκωθεί από το κρεβάτι του σχεδόν αμέσως μετά την επέμβαση η οποία δεν είναι ούτε επίπονη, ούτε αιματηρή, απαλλαγμένος από τον έντονο πόνο.

Διαβάστε σχετικά: Ο ρόλος της Κυφοπλαστικής στην Οστική μεταστατική νόσο

Κυφοπλαστική Video Animation