Platelet Rich Plasma – PRP (Πλάσμα εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια)

 

H χρήση του PRP τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια ιδιαιτέρως αποτελεσματική βιολογική λύση όσον αφορά την επούλωση χρόνιων τενοντίτιδων, μυϊκών τραυματισμών ή και της πρώιμης εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας. Πρόκειται για μία φυσική μέθοδο η οποία δεν εμπεριέχει παρενέργειες. Στην ουσία αποτελεί μία δυνατότητα που δίνεται στον οργανισμό να αυτοθεραπευτεί με τη χρήση των ίδιων του των συστατικών. Τα συστατικά αυτά είναι τα αιμοπετάλια, κύτταρα γνωστά για τη δράση τους στην πήξη του αίματος αλλά και για την απελευθέρωση πρωτεϊνών επούλωσης, των λεγόμενων αυξητικών παραγόντων (growth factors) οι οποίοι επιταχύνουν την τοπική θεραπεία της βλάβης.

 
 

 

Το εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα (PRP) είναι, όπως λέει και ο ορισμός του, πλάσμα από το αίμα του ασθενούς με συμπυκνωμένη συγκέντρωση αιμοπεταλίων. Η συμπύκνωση των αιμοπεταλίων θεωρείται απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της επουλωτικής τους δράσης. Φυσιολογικά το πλάσμα του αίματος περιέχει 150000-450000 αιμοπετάλια ανά μικρολίτρο. Το εμπλουτισμένο πλάσμα περιέχει πενταπλάσια συγκέντρωση αιμοπεταλίων. Για να μπορέσουμε να πυκνώσουμε τα αιμοπετάλια στο πλάσμα απαιτείται η λήψη 30-60 ml αίματος από τον ίδιο τον ασθενή (διαδικασία ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται σε μια απλή αιμοληψία για εξετάσεις αίματος) και κατόπιν διπλή φυγοκέντρηση του δείγματος ώστε μία πυκνή στιβάδα αιμοπεταλίων να μπορεί να ξεχωρίσει από τον ορό του αίματος. Η φυγοκέντρηση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και γίνεται σε ειδικό μηχάνημα (φυγοκεντρητή). Τα αιμοπετάλια που λαμβάνονται ενεργοποιούνται με χλωριούχο ασβέστιο ώστε να απελευθερώσουν τους αυξητικούς παράγοντες που εμπεριέχουν (PDGF, TGF, EGF, VEGF κ.α.). Κατόπιν ακολουθεί έγχυση των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων στην πάσχουσα περιοχή. Συχνά η έγχυση υποβοηθείται από την καθοδήγηση υπερήχου ώστε να στοχευθεί απόλυτα η επιθυμητή περιοχή. Τα αιμοπετάλια συνεχίζουν για 10 περίπου ημέρες να εκκρίνουν επουλωτικούς αυξητικούς παράγοντες εντός του σημείου του σώματος όπου έχουν τοποθετηθεί.

 
 

 

Η διαδικασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου στο χώρο του ιατρείου και δεν απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκομείο. Διαρκεί περίπου 30-40 λεπτά και δεν ενέχει κινδύνους αλλεργιών ή παρενεργειών δεδομένου πως το υλικό που χρησιμοποιείται έχει παρθεί από τον ίδιο τον οργανισμό του ασθενούς. Συνήθως μία έγχυση μπορεί να αρκεί για να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα. Ωστόσο σε επίμονες περιπτώσεις μεγάλης βαρύτητας μπορεί να επαναληφθούν μέχρι και 5 συνεδρίες (μία ανά εβδομάδα).

 

 

Βασιζόμενοι τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στην προσωπική μας εμπειρία μπορoύμε να διαβεβαιώσουμε πως τα αποτελέσματα της τεχνικής είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και δίνουν λύση εκεί όπου προηγούμενες θεραπείες έχουν αποτύχει. Το PRP έχει ένδειξη χρήσης σε πολλές μυοσκελετικές βλάβες και τραυματισμούς όπως λχ Επικονδυλίτιδα Αγκώνα, Ρήξεις στροφικού πετάλου του Ώμου, Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής, Πρώιμες Οστεοαρθρίτιδες, Τενοντίτιδα Επιγονατιδικού, Ρήξη Αχιλλείου, Πελματιαία Απονευρωσίτιδα, Ψευδαρθρώσεις Οστών κ.α. Οι εγχύσεις με PRP μπορούν να ανακουφίσουν και να θεραπεύσουν τον οξύ και το χρόνιο μυοσκελετικό πόνο επιτυγχάνοντας οριστική και ταχεία αποκατάσταση και γρήγορη επιστροφή του ασθενούς τόσο στις καθημερινές όσο και στις αθλητικές του δραστηριότητες.