Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Η ημιολική αρθροπλαστική του Ισχίου είναι επέμβαση αντικατάστασης της κεφαλής του μηριαίου και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση παρεκτοπισμένων καταγμάτων του αυχένα του μηριαίου (υποκεφαλικά κατάγματα) εντός της άρθρωσης του Ισχίου. Τα κατάγματα αυτά θεωρείται ότι καταστρέφουν την αιμάτωση της κεφαλής κατά συνέπεια αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί από μεταλλική πρόθεση. Πρόκειται για τεχνική που πραγματοποιείται κυρίως σε (συνήθως οστεοπορωτικούς) ασθενείς άνω των 70 ετών που έχουν υποστεί σχετικό κάταγμα. Σε άτομα νεώτερα των 70 ετών ή σε περιπτώσεις χωρίς μεγάλη παρεκτόπιση του κατάγματός τους θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια διάσωσης της κεφαλής και χειρουργική αποκατάσταση του κατάγματος με άλλον τρόπο (εσωτερική οστεοσύνθεση). Μετά από επέμβαση ημιολικής αρθροπλαστικής του Ισχίου ο ασθενής δύναται να κινητοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως την επόμενη μέρα του χειρουργείου.

Κάταγμα του αυχένα του Ισχίου

Μεταλλικές προθέσεις και μεταλλικές κεφαλές που χρησιμοποιούνται στην ημιολική αρθροπλαστική

Ημιολική αρθροπλαστική (αλλαγή κεφαλής) σε κάταγμα του αυχένα του ισχίου