Ενδομυελική Ήλωση Ισχίου

Η Ενδομυελική Ήλωση του Ισχίου είναι χειρουργική επέμβαση πολύ μικρής επεμβατικότητας η οποία χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση καταγμάτων του Ισχίου. Πρόκειται για κλειστή μέθοδο χωρίς ανοιχτό χειρουργικό τραύμα που γίνεται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Οι κύριοι τύποι καταγμάτων του Ισχίου που αντιμετωπίζονται με την τεχνική αυτή είναι τα Βασεοαυχενικά, τα Διατροχαντήρια καθώς και τα Υποτροχαντήρια κατάγματα.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι τα εξής:

  • Μικρές τομές δέρματος χωρίς ανάπτυξη ουλών στο δέρμα.
  • Κλειστή τεχνική χωρίς έκθεση του τραύματος με αποτέλεσμα ελάχιστη αιμορραγία.
  • Χαμηλά ποσοστά φλεγμονών.
  • Μικρός χρόνος χειρουργείου.
  • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Ελεύθερη βάδιση ακόμα και την επόμενη μέρα.

Διατροχαντήριο κάταγμα Δεξιού Ισχίου και η αποκατάστασή του με Ενδομυελική Ήλωση