Αναθεώρηση (Revision) Αρθροπλαστικής Ισχίου

Κατά την αναθεώρηση μιας Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου γίνεται αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου αυτών. Τα χειρουργεία αναθεώρησης (Revision) Αρθροπλαστικής Ισχίου διαρκούν περισσότερο από τα χειρουργεία της αρχικής Αρθροπλαστικής, απαιτούν μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία και συνήθως συνοδεύονται από μεγαλύτερη απώλεια αίματος.

Οι λόγοι για τους οποίους ένα χειρουργείο αναθεώρησης Αρθροπλαστικής Ισχίου μπορεί να είναι απαραίτητο συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Φυσιολογική χαλάρωση των υλικών της αρχικής Αρθροπλαστικής μετά πάροδο πολλών ετών.
  • Φλεγμονή - Λοίμωξη του Ισχίου μετά από Ολική Αρθροπλαστική.
  • Τραυματισμός – Κάταγμα στην περιοχή του Ισχίου.
  • Τεχνικά λανθασμένη αρχική τοποθέτηση των υλικών της Αρθροπλαστικής.

Όταν ένα χειρουργείο Αναθεώρησης Αρθροπλαστικής του Ισχίου γίνει βάσει των σωστών ενδείξεων και με τον προβλεπόμενο τρόπο η μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή της Απλής Αρθροπλαστικής Ισχίου.