Κατάγματα γύρω απ' το γόνατο

 

Τα κατάγματα γύρω απ’ το γόνατο είναι συχνά τόσο σε νεαρές ηλικίες λόγω τραυματισμών υψηλής βίας (τροχαία ατυχήματα), όσο και σε μεγάλες ηλικίας όπου λόγω της οστεοπόρωσης μπορούν να συμβούν και με μικρής βίας τραυματισμούς. Οι τεχνικές οστεοσύνθεσης που μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτού του είδους τα κατάγματα αφορούν εξωτερική ή εσωτερική οστεοσύνθεση, ενδομυελική ήλωση ή και συνδυασμό των τεχνικών αυτών.

Ειδικά τα ενδαρθρικά κατάγματα του μηριαίου και της κνήμης ή τα κατάγματα εκείνα που πλησιάζουν πολύ κοντά στην άρθρωση, συνιστούν πολύ απαιτητικούς τραυματισμούς που συχνά απαιτούν τη διενέργεια χειρουργείων με μεγάλες τομές, γεγονός επίπονο για τον ασθενή και χρονοβόρο όσον αφορά την αποθεραπεία του και τη λειτουργική του αποκατάσταση.

Tα τελευταία χρόνια η ορθοπεδική έρευνα και ο Δρ. Νικόλαος Λασανιάνος προσωπικά, έχει ασχοληθεί με το θέμα της επίτευξης μικρής επεμβατικότητας χειρουργείων για περιπλεγμένα κατάγματα μηρού ή κνήμης, εγγύς του γόνατος. Έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της τεχνικής της ενδομυελικής ήλωσης ακόμα και σε ενδαρθρικά κατάγματα του άπω μηριαίου και της εγγύς κνήμης, γεγονός που συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία (δείτε link δημοσιεύσεων).

Η τεχνική της ενδομυελικής ήλωσης είναι επέμβαση μικρής επεμβατικότητας, μπορεί δηλαδή να διενεργηθεί με μικρές τομές, χωρίς μεγάλη αιμορραγία και υψηλά ποσοστά φλεγμονών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει καλύτερη εμβιομηχανική σταθερότητα για την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Η επιτυχία της εφαρμογής της ακόμα και σε ενδαρθρικά κατάγματα, γεγονός που πριν μόλις 2-3 χρόνια εθεωρείτο αδιανόητο, ανοίγει νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση των δύσκολων αυτών καταγμάτων επιτρέποντας ταχύτερη αποκατάσταση και κινητοποίηση του ασθενούς με λιγότερο πόνο και διεγχειρητικούς κινδύνους.