Αναθεώρηση (Revision) Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

 

Κατά την αναθεώρηση μια Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος γίνεται αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάσταση αυτών. Τα χειρουργεία αναθεώρησης (Revision) Αρθροπλαστικής Γόνατος, όπως άλλωστε και αυτά του Ισχίου, διαρκούν περισσότερο από τα χειρουργεία της αρχικής Αρθροπλαστικής και απαιτούν μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία. Η απώλεια αίματος ωστόσο δεν είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στα χειρουργεία της αρχικής Αρθροπλαστικής λόγω της χρήσης συσκευών ίσχαιμης περίδεσης που διακόπτουν την κυκλοφορία του αίματος στο χειρουργηθέν σκέλος διεγχειρητικά.

Οι λόγοι για τους οποίους ένα χειρουργείο αναθεώρησης Αρθροπλαστικής Γόνατος μπορεί να είναι απαραίτητο συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Φυσιολογική χαλάρωση των υλικών της αρχικής Αρθροπλαστικής μετά πάροδο πολλών ετών.
  • Φλεγμονή - Λοίμωξη του Γόνατος μετά από Ολική Αρθροπλαστική.
  • Τραυματισμός - Κάταγμα στην περιοχή του Γόνατος.
  • Τεχνικά λανθασμένη αρχική τοποθέτηση των υλικών της Αρθροπλαστικής.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή της Απλής Αρθροπλαστικής Γόνατος δεδομένου ότι η χειρουργική τεχνική που θα ακολουθηθεί είναι η προβλεπόμενη.